Formulare SSM Galați

Formulare SSM Galați

Nr. Crt. Denumire formular SSM Referință
1Model - adresa catre Biroul Rutier - solicitare proces verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţeART. 117 (1) din HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizata*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
2Model - adresa catre Serviciul Judetean de Politie Rutiera - solicitare proces verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetării, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţeART. 117 (1) din HOTARAREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizata*), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
3 Model - Adresa înaintare Lista substantelor şi preparatelor chimice periculoase la ITM
4Model - Decizie privind desemnarea lucratorilor care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de muncaArt. 10 din LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
5Model - Declarație persoana implicată în evenimentAnexa 14 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 10 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010
6Model - Fișă comunicare evenimentAnexa 13 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și sănătății în munca nr. 319/2006 înlocuita cu Anexa 9 din HOTĂRÂREA nr. 955 din 8 septembrie 2010
7Model - FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncăNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 12
8Model - Împuternicire persoana la control ITM
9Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 - ANEXA 15
10Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTATILOR IN MUNCA CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCA MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRUNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 18
11Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A ACCIDENTELOR USOARENormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 17
12Model - REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA A INCIDENTELOR PERICULOASENormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - ANEXA 16
13Modele - pentru evidenţele substanţelor chimice prevăzute de legislaţia SSMart. 24(2) din LEGEA nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*) art. 12(1^1) din HOTĂRÂREA nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*actualizată*) privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici art. 23 (1) din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

De ce să alegeți HR Tutorial Galati - RU, SSM, Protecția Muncii?

15

Ani de experiență

200

Clienți mulțumiți

10000

Salariați gestionați

150000

Documente pregătite