HR Galați - Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Bine ați venit la hrtutorial.ro, unde respectăm și protejăm cu seriozitate confidențialitatea și datele dumneavoastră personale. Această Politică de Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare „Politica”, vă oferă informații clare și detaliate despre cum sunt colectate, prelucrate și protejate datele dumneavoastră personale.


Angajamentul Nostru:

Drepturilor Dumneavoastră: Ne angajăm să respectăm dreptul dumneavoastră fundamental la protecția datelor cu caracter personal și la intimitate.
Conformitate cu Legislația: Ne asigurăm că toate activitățile noastre de prelucrare a datelor sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Informare Transparentă: Vă furnizăm toate informațiile necesare pentru a înțelege cine, ce, de ce, unde, până când și cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale, oferindu-vă controlul asupra informațiilor pe care ni le încredințați.


Actualizări ale Politicii:

Versiunea Curentă: Aceasta este versiunea actuală și valabilă a Politicii, revizuită la 10.01.2024.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal. Aceste actualizări pot fi necesare pentru a reflecta modificările în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a răspunde la modificările cerințelor legale. În cazul oricăror astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată a Politicii. Prin urmare, vă recomandăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate și Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a fi la curent cu cele mai recente informații privind practicile noastre de confidențialitate.


Secțiunea 1: Informații Furnizate la Colectarea Datelor Personale


1. Identitatea și Datele de Contact ale Operatorului

Operator de Date: HR TUTORIAL SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/83/2015, cod unic de înregistrare RO 34008866, operatorul site-ului https://www.hrtutorial.ro/.
Date de Contact: Sediul companiei: GALATI, STR. CLOŞCA, NR. 9, CAMERA 1, BL. PS10B, SC. 3, AP. 41, PARTER, JUD. GALATI, număr de telefon 0742 041 330, e-mail office@resurseumanegalati.ro.
Pentru orice probleme legate de protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de Regulamentul 679/2016 și de legislația națională în vigoare puteți să ne contactați pe e-mail:


2. Datele de Contact pentru orice probleme legate de protecția datelor cu caracter personal

Contact: Pentru orice întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de Regulamentul 679/2016 și de legislația națională în vigoare puteți să ne contactați pe e-mail: .


3. Scopurile Prelucrării Datelor Personale și Temeiurile Juridice

Scopurile Prelucrării:

Datele colectate prin formularul de contact (nume și prenume, telefon, adresă de email, și alte detalii pe care le furnizați în conținutul mesajului) sunt utilizate pentru a comunica cu firmele interesate de serviciile noastre și pentru a răspunde solicitărilor acestora.
Datele colectate prin formularul de feedback sunt utilizate pentru a evalua și îmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Colectarea acestui feedback este esențială pentru:

 • Înțelegerea nevoilor și așteptărilor colaboratorilor.
 • Identificarea domeniilor în care serviciile pot fi îmbunătățite.
 • Asigurarea unui nivel înalt de satisfacție a clienților.
 • Facilitarea comunicării deschise și a angajamentului continuu cu colaboratorii.

Temeiuri Juridice:

Executarea unui Contract: Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
Obligații Legale: În anumite cazuri, prelucrarea datelor se realizează pentru a îndeplini obligații legale specifice domeniului de activitate al HR TUTORIAL SRL, inclusiv raportarea evenimentelor autorităților relevante și cooperarea cu serviciile medicale, de poliție sau alte entități implicate.


4. Interesele Legitime Urmărite

Interesele Companiei: Îmbunătățirea serviciilor, a relațiilor și comunicarea eficientă cu colaboratorii.


5. Destinatarii sau Categoriile de Destinatari ai Datelor

Destinatarii Datelor: Datele personale colectate prin formularul de contact de pe site-ul hrtutorial.ro pot fi partajate cu următorii destinatari:

 • Partenerul nostru pentru administrarea serverelor de fișiere și comunicații.
 • Partenerul nostru pentru servicii de contabilitate.
 • Partenerul nostru pentru servicii de recrutare.
 • Furnizorilor de servicii de curierat.
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare.
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă relevant, în cazurile specifice legate de cercetarea evenimentelor.
 • Spitalele unde victimele evenimentelor au primit primele îngrijiri medicale sau unde sunt internate, pentru obținerea de informații medicale necesare cercetării.
 • Serviciul Județean de Poliție Rutieră sau Biroul Rutier, în cazul accidentelor de circulație implicând angajați, pentru detalii despre circumstanțele accidentului.
 • Serviciul Criminalistic din cadrul Poliției, în cazuri unde victimele au fost agresate, pentru investigația evenimentelor.


6. Transferuri Internaționale de Date

Transferuri de Date: Nu intenționăm să transferăm datele personale colectate către țări terțe sau organizații internaționale.


Secțiunea 2: Informații Suplimentare pentru Asigurarea unei Prelucrări Echitabile și Transparente


7. Perioada de Stocare a Datelor Personale

 • Datele personale colectate prin formularul de contact vor fi păstrate pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, în conformitate cu reglementările legale și interne. După această perioadă, datele vor fi șterse sau arhivate în conformitate cu reglementările aplicabile.
 • În cazul transmiterii prin formularul de contact a informațiilor pentru cercetarea evenimentelor, datele vor fi păstrate conform dispozițiilor legale.


8. Drepturile Persoanei Vizate

Accesul la Date: Aveți dreptul să solicitați acces la datele dvs. personale pe care le procesăm.

Rectificarea sau Ștergerea Datelor:

 • Rectificarea: Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale inexacte.
 • Ștergerea: De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale. Cu toate acestea, acest drept este limitat în cazurile în care păstrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte, sau pentru a îndeplini obligații legale specifice activității noastre. De exemplu, datele utilizate pentru raportarea evenimentelor autorităților relevante sau pentru cooperarea cu serviciile medicale și de poliție pot fi necesare pentru a respecta aceste obligații legale.

Restricționarea Prelucrării sau Opunerea la Prelucrare:
 • Restricționarea Prelucrării: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Acest lucru este aplicabil în situații specifice, cum ar fi atunci când exactitatea datelor este contestată sau când prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor.
 • Opunerea la Prelucrare: De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Cu toate acestea, acest drept poate fi limitat în cazurile în care există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale. În special, atunci când prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui contract sau a unei obligații legale, dreptul de opoziție poate fi restricționat.

Portabilitatea Datelor:
 • Aplicabilitate Limitată: În cazul companiei noastre, dreptul la portabilitatea datelor este limitat, deoarece majoritatea datelor pe care le colectăm și le prelucrăm sunt necesare pentru întocmirea și executarea contractelor de prestări servicii și pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Aceste tipuri de prelucrări nu se bazează pe consimțământul persoanei vizate, ci pe temeiuri juridice diferite.
 • Informații Suplimentare: În cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ și este efectuată prin mijloace automate, dreptul la portabilitatea datelor ar putea fi aplicabil. În aceste situații, persoanele vizate pot solicita transferul datelor lor personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil automat, către ele însele sau către un alt operator.

Cum Vă Puteți Exercita Aceste Drepturi?

Pentru a vă asigura că aveți control complet asupra datelor dumneavoastră personale, vă oferim posibilitatea de a exercita drepturile garantate de GDPR într-un mod simplu și accesibil.


Exercitarea Drepturilor Dumneavoastră:
 • Prin Cerere Scrisă: Puteți să vă exercitați drepturile, cum ar fi accesul la date, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, opoziția la prelucrare sau portabilitatea datelor, prin trimiterea unei cereri scrise la sediul nostru. Vă rugăm să includeți toate informațiile necesare pentru a vă identifica și a procesa cererea dumneavoastră în mod adecvat.
 • Prin E-mail: Alternativ, puteți trimite cererea prin e-mail, folosind datele de contact furnizate în preambulul acestei politici. Vă rugăm să asigurați că e-mailul conține toate detaliile necesare pentru a vă identifica și a vă procesa cererea.

Răspuns la Cererile Dumneavoastră:
 • Ne angajăm să răspundem la toate cererile dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil și în orice caz în termenii legali stabiliți de GDPR.
 • În cazul în care cererea dumneavoastră necesită un răspuns complex sau implică o cantitate mare de date, ne rezervăm dreptul de a extinde termenul de răspuns, conform prevederilor GDPR, dar vă vom informa în acest sens.


9. Dreptul de a Depune o Plângere

Adresarea Autorității de Supraveghere:
Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele de Contact ale Autorității:

 • Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
 • Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Comunicarea Inițială cu Compania: Înainte de a contacta autoritatea de supraveghere, vă încurajăm să ne abordați cu orice preocupări sau întrebări pe care le aveți. Ne angajăm să depunem toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă într-un mod amiabil.

Reamintim faptul ca ne puteti contacta in orice moment
prin transmiterea solicitarii dvs prin e-mail la adresa:


10. Furnizarea Datelor ca Obligație Contractuală

Necesitatea Furnizării Datelor: Furnizarea datelor personale este necesară pentru a încheia sau a executa un contract și pentru a îndeplini obligațiile legale asociate. Nefurnizarea acestor date poate împiedica realizarea contractului sau a obligațiilor legale.


11. Proces Decizional Automatizat

Procese de Decizie Automatizate: HR TUTORIAL SRL nu utilizează procese decizionale complet automatizate (inclusiv crearea de profiluri) care ar avea efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta în mod similar.

De ce să alegeți HR Tutorial Galati - RU, SSM, Protecția Muncii?

15

Ani de experiență

200

Clienți mulțumiți

10000

Salariați gestionați

150000

Documente pregătite