Evaluarea personalului Galați

Evaluarea personalului - Resurse Umane Galați (HR)

Ce este evaluarea performanței angajaților?

Potrivit art. 40, alin. 1, lit. f) din Codul muncii, angajatorul are dreptul să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. Angajatorul are și obligația, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. 3), lit. e) să informeze persoana selectată în vederea angajării ori salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului și să înscrie în conținutul contractului individual de muncă obiectivele de performanță și criteriile stabilite.

Evaluarea performanței lucrătorilor este o evaluare periodică, de regula anuală, și o revizuire a performanței unui lucrător la locul de muncă. Evaluările performanței salariaților permit angajatorului să măsoare rezultatele salariaților, să analizeze gradul de îndeplinire a criteriilor, a asteptarilor de la salariat. Concluziile desprinse în urma evaluarii performanței pot contribui la luarea deciziilor angajatorului privind majorarea salariilor, promovările, dar și în ceea ce privesc disponibilizările.

In general, evaluările de performanță includ evaluarea performanței lucrătorului de către evaluatori (conducătorii departamentelor, administrator în cazul firmelor mici), precum și o autoevaluare efectuată de angajat cu privire la propria examinare a activității sale.

Care este scopul evaluării lucrătorilor?

Evaluarea lucrătorilor servește la o serie de scopuri menite să îmbunătățească performanțele individuale și cultura companiei. Iată câteva dintre avantajele ale evaluărilor profesionale ale lucrătorilor:


Externalizează acum departamentul de Resurse Umane și concentrează-te pe activitățile care îți produc venituri! Ne vom ocupa noi de tot ce presupune gestionarea resurselor umane.


Evaluarea personalului Galati - Resurse Umane Galati

Evaluarea personalului Galati - Resurse Umane Galati

Etapele evaluării

 • 1.Completarea fişei de către evaluator.

  În această etapă, persoanele care au calitatea de evaluatori stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor, prin raportare la atribuţiile stabilite prin fişa postului, stabilesc calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale, şi consemnează, după caz:

  1. rezultatele deosebite ale salariatului
  2. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată precum şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante
  3. stabilesc obiectivele pentru următoarea perioadă de evaluare
  4. stabilesc eventualele necesităţi de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate.
 • 2.Interviul.

  Reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi persoana evaluată, în cadrul căruia:

  1. se aduc la cunoştinţa persoanei evaluate notările şi consemnările făcute de evaluator în fişa de evaluare
  2. se semnează şi se datează fişa de evaluare de către evaluator şi de către persoana evaluată.

  În cazul în care între persoana evaluată şi evaluator există diferenţe de opinie asupra notărilor şi consemnărilor făcute, în fişa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate

 • Consemnarea fişei de evaluare.

  Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecărui obiectiv şi criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea gradului de îndeplinire.

  Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu. Semnificația notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

ATENTIE: In afara faptului ca este o obligație izvorâtă din lege, evaluarea performanțelor salariaților este deosebit de utilă atât angajatorilor, cât și salariaților.


De ce să alegeți HR Tutorial Galati - RU, SSM, Protecția Muncii?

15

Ani de experiență

200

Clienți mulțumiți

10000

Salariați gestionați

150000

Documente pregătite